เมื่อคิดถึง "เขา"...ก็ต้องไปหา "เขา"โดย วศินี ธีรรัตนสถิต วศ.45