กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เพื่อสร้างหุนยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19” ตามกำลังศรัทธาของท่าน โดยจะมอบหุ่นยนต์และอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่แสดงความจำนงต้องการใช้งานต่อไป

กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

Pinto