การบรรยาย Achieving Outcome-based Education: Program formulation criteria, assessment and evaluation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “Achieving Outcome-based Education: Program formulation criteria, assessment and evaluation” ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลาบรรยาย 9.00-13.00 น. ณ อาคาร 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

บรรยายโดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา, New Jersey Institute of Technology
สนับสนุนการจัดบรรยายโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

การบรรยายในหัวข้อ Achieving Outcome-based Education: Program formulation criteria, assessment and evaluation

สำหรับหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้ เหมาะสำหรับอาจารย์ หรือผู้บริหาร หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบด้านใดด้านหนึ่ง ที่เกี่ยวกับงานบริหาร งานประกันคุณภาพ งานวิจัย และงานการเรียนการสอน ให้ได้แนวทางที่จะไปดำเนินการยกระดับคุณภาพของคณะของตน หรือมหาวิทยาลัยของตน ให้ก้าวกระโดดได้สำเร็จจาก Best Practices ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

สนใจจองที่นั่งด่วน !! ลงทะเบียนได้ข้างล่างนี้
https://forms.gle/h1vz61SaBNpwWW2P6

ปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค รับเพียง 100 ท่าน เท่านั้น!! (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)