คณะวิศวฯ จุฬาฯ เริ่มนำร่องใช้ Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 100%

โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (I-Canteen) ร่วมโครงการนำร่องการลดใช้พลาสติกตามนโยบายของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะขยายการใช้ Zero-Waste Cup ไปยังโรงอาหารในจุฬาฯ รวม 17 แห่ง