คืนสู่เหย้า 1 กุมภาพันธ์ 2563

งานคืนสู่เหย้า วิศวะ จุฬาฯ 2020

13:45 Intania Campus Tour คณบดีเปิดคณะให้เยี่ยมชม พื้นที่นวัตกรรมและ Infrastructure 2020 (รับจำนวนจำกัด)

15:30 ประชุมสามัญประจำปี

17:15 พร้อมกันหน้าคณะ เพื่อไปถวายบังคมพระบรมรูป 2 รัชกาล

18:00 ร่วมสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า แต่งกายโดยแสดงความเป็น Unity ของรุ่น

โปรดลงทะเบียนด่วน เพื่อให้ทีมงานจัดสถานที่ได้เหมาะสมค่ะ
http://go.eventpop.me/WE-ARE-ENGINEERS-2020