งาน “ครบรอบ 60 ปี ชมรมบาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"