งาน 65 ปี คืนสู่เหย้าวิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม

งาน 65 ปี คืนสู่เหย้าวิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ลานเกียร์ คณะวิศวฯ จุฬา