ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดหาถุงปันน้ำใจ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อนำไปจัดหาถุงปันน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้กับชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดหาถุงปันน้ำใจ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19