” จามจุรีศรีจุฬา “ ต้นจามจุรี 5 ต้น ร.9 ทรงปลูกพระราชทานที่หน้าหอประชุม จุฬาฯ