“เครื่องบันทึกความทรงจำของเราชาวจุฬาฯ”

นิทรรศการ “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ” 
นิทรรศการโดยหอประวัติฯ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของจุฬาฯ
ผ่านพ้นจำจารึก บันทึกจุฬาฯ สถาน สืบสานประเพณีฯ วิถีนิสิต

“เครื่องบันทึกความทรงจำของเราชาวจุฬาฯ”

เข้าชมฟรี วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารจักรพงษ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิ.ย. 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/18058/