ด่วน!! รับสมัครคัดเลือก “วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)”

ด่วน!!

รับสมัครคัดเลือก “วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)”

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคมนี้!!

สามารถโหลดคู่มือการเสนอชื่อและสรรหาได้ที่ www.intania.com  คู่มือการสรรหาวิศวจุฬาดีเด่น ส่วนที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ โทร.02-2186447,02-2186498 คุณเสาวนีย์

วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)