ตัวแทน วศ.2537 มอบอาหาร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

ตัวแทน วศ.2537 มอบอาหาร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ

ตัวแทน วศ.2537 ได้นำอาหารที่เพื่อนๆ ช่วยกันสนับสนุน จำนวน 235 กล่อง หลากหลายเมนูไปบริจาคให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ โดยบริจาคในนามพวกเรา “นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๗๘ วศ.๒๕๓๗”

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน