ขอเชิญนิสิตเก่าชาวอินทาเนีย ร่วมถวายบังคม พระผู้สถาปนาและประดิษฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญนิสิตเก่าชาวอินทาเนียรวมพลังรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. บริเวณสนามฟุตบอลหน้าพระบรมรูปสองรัชกาล

ขอเชิญนิสิตเก่าชาวอินทาเนีย ร่วมถวายบังคม พระผู้สถาปนาและประดิษฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย