ที่ทำการสมาคมฯ ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ย้ายชั่วคราวไปที่อาคารวิศวฯ 100 ปี ชั้น 6 ห้อง 608 กรุณาใช้หมายเลข โทร 061-3865979. 0812970434

ที่ทำการสมาคมฯ ปิดปรับปรุงซ่อมแซม

ย้ายชั่วคราวไปที่อาคารวิศวฯ 100 ปี ชั้น 6 ห้อง 608

กรุณาใช้หมายเลข โทร 061-3865979. 0812970434