นำบทสัมภาษณ์ของ นพ.สมชาย​ ผอ.รพ.ตากใบ

นำบทสัมภาษณ์ของ นพ.สมชาย​ ผอ.รพ.ตากใบ เรื่องความสำคัญของโครงการก่อสร้างห้องความดันลบของสมาคมฯ มาฝากพี่ๆ ครับ

ปัจจุบัน เรามียอดการบริจาคเข้ามาส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับ รพ. ตามแผนงานของสมาคมฯ

ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโรคโควิท เท่านั้น การปรับปรุงห้องดังกล่าว ยังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วยครับ
มาร่วมสร้างภารกิจ อันมีคุณค่ายิ่งนี้ร่วมกัน
INTANIA for Southern Hospitals

INTANIA for Southern Hospitals

ร่วมบริจาคได้ที่
https://forms.gle/F7PdbnVvsgZSUAsMA
*สามารถลดหย่อนภาษีได้
#CUEA #IntaniaForSouthernHospitals