ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ ค่ายฟันเฟืองสานฝัน & ค่ายยุววิศวกรบพิธ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตเก่าทุกรุ่นทุกท่าน ช่วยบริจาคสนับสนุนโครงการค่ายฟันเฟืองสานฝัน & ค่ายยุววิศวกรบพิธ เพิ่มเติม ซึ่งปัจจัยที่ท่านได้บริจาคมานั้นจะถูกนำไปไว้ในบัญชีส่วนกลาง เพื่อการทำสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมในค่ายครั้งต่อไป

ต่อยอดความดี |ต่อยอดความฝัน | ส่งต่อโอกาส | ส่งต่อสิ่งดีดีสู่สังคม

ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการค่ายฟันเฟืองสานฝัน & ค่ายยุววิศวกรบพิธ

รายละเอียด ค่ายฟันเฟืองสานฝัน & ค่ายยุววิศวกรบพิธ ช่องทางการบริจาค และ ขั้นตอนการขอลดหย่อนภาษี

1| ค่ายฟันเฟืองสานฝัน

ค่ายฟันเฟืองสานฝัน

ค่ายสอนหนังสือและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ม. ปลาย จากพี่ๆ ชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนและเปิดโอกาสให้น้องๆได้ค้นหามุมมองใหม่ในชีวิต

ช่องทางการบริจาค ค่ายฟันเฟืองสานฝัน
ชื่อบัญชี: ค่ายฟันเฟืองสานฝัน วิศวฯ จุฬา
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี: 411-022749-9

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ:
ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล 084-055-0025

นิสิตผู้รับผิดชอบ:
อารีย์รัชต์ บุญยะทรัพย์ 086-980-0245
ปฐมาภรณ์ ทรัพย์ปัญญาดี 086-557-9674

ช่องทางการแจ้งการบริจาค
funfueng@eng.chula.ac.th

ดูวิดิโอบรรยากาศที่ผ่านมาเพิ่มเติม ได้ที่
www.facebook.com/watch/?v=497014920642538

2| ค่ายยุววิศวกรบพิธ

ค่ายยุววิศวกรบพิธ

โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับการอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทั้งนี้นิสิตชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ช่องทางการบริจาค ค่ายยุววิศวกรบพิธ
ชื่อบัญชี: ค่ายยุววิศวกรบพิธ วิศวฯ จุฬา
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี: 411-022583-7

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ:
ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล 084-055-0025

นิสิตผู้รับผิดชอบ:
แรก 086-369-2758
เพชรฉุ 086-668-0988
มีมี่ 085-914-4641

ช่องทางการแจ้งการบริจาค
vesc@eng.chula.ac.th

ดูวิดีโอบรรยากาศที่ผ่านมาเพิ่มเติม ได้ที่
www.facebook.com/VESC.eng.chula/videos/810559479125792/

ซึ่งยอดการบริจาคสำหรับทั้งค่ายยุวบพิธ และค่ายฟันเฟืองนั้น สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน (1 เท่า) เช่น หากท่านบริจาคเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ท่านจะสามารถนำหลักฐานการบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

ขั้นตอนการขอลดหย่อนภาษี

ขั้นตอนการลดหย่อนภาษี

หากนิสิตเก่าท่านใดมีประสงค์ต้องการยื่นขอลดหย่อนภาษี เมื่อทำการบริจาคแล้ว สามารถแนบหลักฐานการสมัครไปที่ช่องทางการติดต่อของค่ายนั้นๆ เพื่อขอรับหลักฐานการบริจาคจากกรรมการนิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ สำหรับนำไปยื่นประกอบการลดหย่อนภาษีต่อไป

แล้วมาร่วมต่อยอดความฝัน และโครงการดีดีตอบแทบสังคมของน้องๆนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปด้วยกันนะครับ/คะ