ประกาศเกียรติคุณประจำปี 2560 วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 6 วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15

งานประกาศเกียรติคุณประจำปี 2560 วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 6 วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15

https://drive.google.com/file/d/0B06gSu6-WSJgeVBhWHpRU2lKb0U/view?usp=sharing