ฝากเพื่อนพี่น้องอินทาเนีย เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่7

อย่าลืมเตือนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆให้เขียนชื่อ นามสกุล เลขสมาชิกสภาวิศวกร แล้วก็ลงชื่อที่หัวกระดาษข้อสอบทั้งเหลืองทั้งแดงด้วยนะครับ กำหนดให้ส่งชิ้นบัตรลงคะแนนใส่ซองที่สภาส่งมาให้นั่นกลับมาสภาวิศวกร ระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561