บรรยายพิเศษชุด "ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดการบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ

ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก