พรุ่งนี้พบกัน!!!! เสาร์ที่ 27 มี.ค. บ่าย 2 - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

**พรุ่งนี้พบกัน!!!!**
เสาร์ที่ 27 มี.ค. บ่าย 2**

– 14:00 น.- รับเครื่องดื่มและของว่างพร้อมกับฟังการร้องเพลงประสานเสียงเพลงคณะ โดยวง TIE

– 15:00 น.- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 3 วิศวฯจุฬา

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุม (ทั้ง Online และ Offline)
https://forms.gle/yxFi2ta9ZJ3c46fM9

หรือ Scan QR Code

แล้วพบกันครับ