การบรรยายและเสวนา "เปิดประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟ ที่โรงงานมักกะสัน"

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนา “เปิดประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟ ที่โรงงานมักกะสัน” โดยความร่วมมือกับการรถไฟแแห่งประเทศไทยและสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 (เจริญวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายและเสวนา "เปิดประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟ ที่โรงงานมักกะสัน"