ความคืบหน้าการผลิตรถกองหนุน

โครงการรถ CU กองหนุนผลิตรถทั้งสิ้น 45 คัน เพื่อส่งมอบให้แก่รงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามรวมทั้งสิ้น 45 แห่ง โดยส่งมอบไปแล้ว 25 คัน อยู่ในระหว่าการผลิตและส่งมอบอีก 20 คัน โดยจะส่งมอบในวันที่ 19 มิถุนายนนี้จำนวน 10 คัน และ 24 มิถุนยน จำนวน 10 คัน โดยมีทีมอาจารย์ ตัวแทนนิสิตเก่าในพื้นที่เป็นผู้ส่งมอบ หรือหากนำส่งโดยบริษัทขนส่งจะแนบคู่มือการใช้งานและเบอร์ติดต่อเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที รายชื่อ รพ./ รพ.สนาม ตามด้านล่าง (การจับคู่ รพ./ รพ.สนาม ทีมงานเป็นผู้จัดทำตามความเร่งด่วนและครบถ้วนของข้อมูล)

รายชื่อ รพ./ รพ.สนาม รับรถกองหนุน

รายชื่อ รพ./ รพ.สนาม รับรถกองหนุน

รายชื่อ รพ./ รพ.สนาม รับรถกองหนุน

รายชื่อ รพ./ รพ.สนาม รับรถกองหนุน