วศ.2517 ร่วมวิ่งพิชิตสันเขื่อนภูมิพล 22 ธ.ค.2562 และมีกิจกรรมกับชุมชน อ.สามเงา จ.ตาก

วศ.2517 ร่วมวิ่งพิชิตสันเขื่อนภูมิพล 22 ธ.ค.2562 และมีกิจกรรมกับชุมชน อ.สามเงา จ.ตาก

วศ.2517 ร่วมวิ่งพิชิตสันเขื่อนภูมิพล 22 ธ.ค.2562 และมีกิจกรรมกับชุมชน อ.สามเงา จ.ตาก

  1. มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงแก่มูลนิธิยันฮี 2000 ชุด
  2. มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์กับ รพ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 100,000 บาท
  3. มอบเงินปรับปรุงที่พักอาศัยและค่ายังชีพ จำนวน 20,000บาทกับคุณยายปิบู หญิงชรา 92ปี ตาบอด2 ข้าง และไร้ญาติพี่น้อง ไม่มีบัตรประชาชน อาศัยในเพิงตามลำพัง ที่บ้านอูมฮวม อ.สามเงา จ.ตาก

วศ.2517 ร่วมวิ่งพิชิตสันเขื่อนภูมิพล 22 ธ.ค.2562 และมีกิจกรรมกับชุมชน อ.สามเงา จ.ตาก