ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
เวลา 15.00 น.
จากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทาง Facebook : Chulalongkorn University

พบกับการแสดงจาก
วงดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U. Band)
วงดนตรีนิสิตเก่า ซี ยู แบนด์ (OCU Band)

นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ Love at Sundown ฉบับตีพิมพ์ที่นิวยอร์กในปี 1950 (พ.ศ.2493)
บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพลงไพเราะมากมาย
และขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล