5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญพบกับนวัตกรรมการสร้างกระดูกทดแทนฝีมือคนไทย
ครั้งแรกของประเทศไทยที่รังสรรค์ความเท่าเทียมทางการรักษาให้แก่ทุกคนในสังคมไทย