ประกาศรับสมัครคัดเลือก “วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)”

เพราะการทำดีย่อมเกิดผล..”วิศวจุฬาดีเด่น” ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562) ได้เวียนกลับมาอีกครั้ง เพื่อมาบอกกล่าว และมอบรางวัลแก่ผู้เหมาะสม

💡 รางวัล “วิศวกรดีเด่น” คืออะไร?
รางวัล”วิศวกรดีเด่น” มีเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่า และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งประสบความสำเร็จในการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ และไม่จำกัดเพศ สาขาอาชีพ และวัย

💡 งานประกาศเกียรติคุณ”วิศวกรดีเด่น” จัดโดยใคร?
งานนี้จะเวียนมาจัดทุกสองปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในความร่วมมือกันของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาสรรหานิสิตเก่าและ คณาจารย ที่มีความโดดเด่น ในสาขาวิชาชีพ ต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสรรหาวิศวจุฬาดีเด่นจึงขอความร่วมมือนิสิตเก่าทุกท่านเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารับรางวัลต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องหรือคณาจารย์คนใด ก็สามารถถูกนำมาเสนอได้

ร่วมส่งเสนอรายชื่อ หรือยื่นสมัครด้วยตนเองได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 นี้ 
และจะมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬาดีเด่น” ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ค่ะ

ดาว์นโหลดคู่มือการสรรหาวิศวจุฬาดีเด่นได้ที่

>> Guide Book 2019 (PDF)
>> คู่มือการสรรหาจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (ส่วนที่ 1)
>> คู่มือการสรรหาจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (ส่วนที่ 2)

วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)