การเสนอชื่อและสรรหาวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2564)

**การเสนอชื่อและสรรหาวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2564)**

เรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆท่าน ร่วมเสนอรายชื่อนิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวฯจุฬา เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตัดสินร่วมคัดเลือก

  1. ใช้แบบเสนอชื่อวิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2564) จากเอกสารแนบ
  2. กรอกรายละเอียด ส่วนที่ 1-3 และร่วมลงชื่อรับรอง
  3. ส่งแบบเสนอชื่อกลับมาภายในวันที่ 16 ก.ย. ทาง saowanee.vee@gmail.com, cuea@eng.chula.ac.th หรือ ทางไปรษณีย์
  4. การตัดสินและสรุปรายชื่อคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือน ธ.ค.

ทุกท่านสามารถโหลดคู่มือการเสนอชื่อและสรรหาวิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2564) ได้ทาง
http://www.intania.com/news/guide-book-2021/

*ร่วมเสนอชื่อกันเข้ามานะครับ รายชื่อที่ทุกท่านร่วมการนำเสนอถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน และมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันครับ*