เชิญเป็นเกียรติและแสดงความยินดี วิศวจุฬาดีเด่น 2562

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเป็นเกียรติและแสดงความยินดี วิศวจุฬาดีเด่น 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. – 21.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

วิศวจุฬาดีเด่น 2562

วิศวจุฬาดีเด่น 2562