ถุงปันน้ำใจในโครงการ “วิศวฯ จุฬาฯ ปันน้ำใจ”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดทำถุงปันน้ำใจ ตามโครงงการ “วิศวฯ จุฬาฯ ปันน้ำใจ” ซึ่งภายในถุงปันน้ำใจจะบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใ เพื่อมอบให้แก่บประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้ โครงการวิศวฯ จุฬาฯ ปันน้ำใจได้นำถุงปันน้ำใจไปมอบให้ประชาชนตลอดทั้งโครงการจำนวน 1,816 ถุง