วีดิทัศน์ชุดเหนือเกล้าชาวจุฬาฯ เรื่อง ปริญญาบัตร

          สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมขอนำเสนอวิดีทัศน์เรื่อง “ปริญญาบัตร” เรื่องราวของใบปริญญาบัตรที่ไม่เพียงแค่เป็นสิ่งแสดงวิทยฐานะที่สร้างความภาคภูมิใจแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งน้อยคนนักที่จะได้รับรู้ว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนที่อยู่ในใบปริญญาบัตรจะมีความเป็นมาและเบื้องหลังอย่างไร ขอเชิญพบกับคนเบื้องหลังการผลิตใบปริญญาบัตรแต่ละใบที่มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำการคัดเลือก คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดโดยต้องผ่านกระบวนการคิด การออกแบบหลายขั้นตอน เพื่อผลิตใบปริญญาบัตรอันทรงคุณค่าให้แก่บัณฑิตแต่ละคนที่จะได้รับอย่างภาคภูมิใจและสง่างาม