วีดิทัศน์ ประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 6 และ วิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560

รับชมวีดีทัศน์ กรุณากด Link ด้านล่าง

 วิศวจุฬาดีเด่น

 https://drive.google.com/open?id=0B0IAbGlXehUpMUlrZHdKWDFhb1E

วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น

 https://drive.google.com/file/d/0B56NY1CkrLGuWHNKb2xGRjZRUUU/view?usp=sharing