สมัครสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUEA)

เนื่องด้วย การเป็นสมาชิกสมาคมฯ แบบอัตโนมัติ หลังจากเรียนจบแล้ว ตามที่เข้าใจกัน ไม่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของสมาชิกได้ ต้องมีความยินยอมพร้อมใจและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ทางสมาคมนิสิตเก่าจึงต้องรบกวนพี่ๆน้องๆ อินทาเนีย

สมัครสมาชิกได้ 3ทาง โดยทาง
1. สมัครโดยตนเอง ที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลาทำการ 08:00-17:30
2. สมัครทาง email โดยโหลดแบบฟอร์ม กรอก ลงลายมื่อชื่อ ปริ้นท์และส่งกลับมายังสมาคมฯ ถึงคุณเมย์ (เจ้าหน้าที่สมาคม) momay11@live.com
3. ช่องทางใหม่!!! สมัครแบบ Online ทาง https://intania.typeform.com/to/n6m7bE

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สมัครแล้ว รบกวนบอกต่อให้เพื่อนๆ และพี่น้องในรุ่นใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนด้วยนะครับผม