สังสรรค์กลางปี นิสิตวิศวจุฬาฯ วศ.'๑๐ (INTANIA 51)

เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ชาววิศวจุฬาฯ รุ่นเข้าปี ๒๕๑๐ จัดงานสังสรรค์กลางปี คนไปงานอายุขึ้นเลข ๗ แล้วทั้งนั้น  เริ่มเจอกันคบกันเป็นเพื่อนตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี  คบกันมา ๕๒ ปีแล้ว เหนียวแน่นขนาดไหนดูจำนวนคนในภาพก็แล้วกัน กลุ่มคนพวกนี้แหละที่ร่วมกันจัดงาน “เทศน์มหาชาติ ๑๐๐ ปีจุฬาฯ”

สังสรรค์กลางปี นิสิตวิศวจุฬาฯ วศ.'๑๐ (INTANIA 51)