ไม่ว่าคุณจะเป็นโอตะ หรือไม่เป็นโอตะก็ต้องห้ามพลาด กับงานเปิดตัว Siam Innovation District ในวันที่ 22-25 มีนาคมนี้ มาร่วมกันฟังมุมมองใหม่ๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้ในอนาคต

ไม่ว่าคุณจะเป็นโอตะ หรือไม่เป็นโอตะก็ต้องห้ามพลาด กับงานเปิดตัว Siam Innovation District ในวันที่ 22-25 มีนาคมนี้ มาร่วมกันฟังมุมมองใหม่ๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้ในอนาคต

#sid #ourfutures2030 #bnk48