๑๐๒ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรเช้านี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสฉลอง ๑๐๒ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        

ทรงร่วมการแสดงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เป็นพระมหากรุณาเป็นล้นพ้น

ทรงบรรเลงระนาดเอกของบ้านปลายเนิน ด้วยเพลงกราวนอก ต่อท้ายด้วยเพลงค้างคาวกินกล้วย

ทรงพระกรุณาฯพระราชทานบทพระราชนิพนธ์คำร้องเพลงสำเนียงจีน เลือกเนื้อหาจากเรื่องวรรณกรรม “รูปสลักหินวีรบุรุษโบราณ” ของเย่เซิงเถา แห่งเมืองซูโจว มีวงดนตรีจีน วงดนตรีสากล วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ บรรเลงร่วมกัน

การร้องการแสดงกลมกลืน ได้คติสอนใจ สนุกสนานมากครับ แสดงถึงพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ

       

 

ขอบคุณรูปจาก FB : Sasitorn Chokwatana, Suppachai Chutigusol, สวจ., Ni-tha Khanittha