โครงการส่งเสิรมนวัตกรรมแห่งสยาม

“เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม” (Siam Innovation District หรือ SID) ภายใต้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการส่งผลงานนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ (Seed Fund)และ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ (Scale Up Fund)โดยจะนำผลงานนวัตกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมในกลุ่ม 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มไลฟ์สไตล์ กลุ่มดิจิตอลและหุ่นยนต์ กลุ่มความยั่งยืนทางทรัพยากร(อาหาร พลังงาน และน้ำ) กลุ่มเมืองอัจฉริยะ และกลุ่มนวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ นวัตกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู้สมัครเองแล้ว ยังต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อโครงการ SID อีกด้วย
.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31ตุลาคม 2560
.
ร่วมส่วนหนึ่งกับเราและพัฒนาประเทศไปด้วยกันนะคะ
แล้วพบกันค่ะ
.
#100sid
#siaminnovationdistrict
#เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม
.
ช่องทางการสมัคร: https://goo.gl/forms/wDQlXZLI1d1DzlUh2
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel: 02-579 4777
E-mail : register@100sid.com
Line ID : @100sid (https://goo.gl/Abpfmw)