ขอเชิญนิสิตเก่าชาวอินทาเนียทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ขอเชิญนิสิตเก่าชาวอินทาเนียทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 – 17:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 3 คณะวิศวฯจุฬาฯ
ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่
https://forms.gle/ZbQWZTB4tJExQhwR9
ผู้เข้าร่วมประชุมที่คณะฯ ต้องแสดงผล ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเข้างาน