พิธีการรับ-ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการของ สวจ.

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาระ พ.ศ. 2564-2565 ดังที่ได้ทราบกันแล้วหลังการเลือกตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น จากนั้นคณะกรรมการสมาคมฯ ภายใต้การนำของ ศักดิ์ชัย ยอดวานิช วศ.24 นายกสมาคมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการสมาคมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการชุดวาระ พ.ศ. 2563-2564 นำโดย อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ วศ.22 จึงได้ทำพิธีส่งมอบงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารที่ทำการสมาคมฯ โดยที่ . ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการชุดใหม่ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้สมาคมนิสิตเก่าฯ จุฬาฯ ก้าวหน้าขึ้น นอกจากนี้ . ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ รวมทั้งรับตำแหน่งกรรมกลางในคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย

คณะกรรมการวาระปี 2565-2566 มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ให้เจริญเติบโต เป็นสมาคมฯ ที่เข้มแข็ง มีชื่อเสียงกระจายไปสู่สังคมภายนอก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของเหล่าชาวอินทาเนียทั้งมวล ซึ่งความตั้งใจและความทุ่มเทของคณะกรรมการชุดใหม่นี้จึงมั่นใจได้ว่า เป้าหมายที่ตั้งใจไว้จะบรรลุผลอย่างแน่นอน