โครงการเปิดโลกการศึกษานอกสถานที่ โรงงาน SCG Heim

          โครงการเปิดโลกการศึกษานอกสถานที่ โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯจุฬาฯ CU_ENG Alumni Visual Education # 01/2017

          เยี่ยมชมโรงงาน SCG Heim ชมกระบวนการผลิตในโรงงานและการทำงานด้วยนวัตกรรมการสร้างบ้านด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดย robots เทคโนโลยี SCG + Sekisui ของญี่ปุ่น และ เยี่ยมชมโรงงาน นวพลาสติกอุตสาหกรรม ผลิตท่อน้ำตราช้าง โรงงานต้นแบบ industrial 4.0 ของ SCG ชมกระบวนการผลิตโดย automation & robots ตามแนวทาง Lean

          ทั้งสองสถานที่ตั้งอยู่ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี ในวันอังคารที่ 16 พ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 08:30 – 17:30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ