แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

    ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (วศ.26) อธิการบดี คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช (วศ.19) นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ประธานจัดงาน 100 ปี จุฬาฯ ดร.พสุ โลหารชุน (วศ.19) ประธานจัดงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2559 และ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ หอประชุมจุฬาฯ

    ภายในงานมีการแสดงจากวง CU SYMPHONY ORCHESTRA, CU CHORUS, CU BAND, CU CHEER LEADER การแสดงบางส่วนจากงาน MUSIC FOR THE KING และงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2559โดยมีนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างคับคั่ง