กำหนดสำหรับอินทาเนีย งานจุฬา 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ