ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า และครอบครัวคณะวิศวฯ จุฬาฯ เข้าร่วม โครงการ บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์

ระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2566 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ฯ สามารถทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของคณะฯ และกรอกแบบฟอร์มสำหรับรับใบอนุโมทนาบัตร และที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร หรือสามารถติดต่อขอบริจาคตรงได้ที่วัดปทุมวนาราม

📍”โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชชีพราหมณ์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ”
⚙️ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์
⚙️เลขที่บัญชี 630-1-00889-7

⭕️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📌คุณวิภพรรณ ศิริทิพย์สกุล 02-218-7770 E-mail: wipapan.p@chula.ac.th
📌สำนักคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-2186309
📌สมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02-2186498