หลักการออกแบบมาตรฐานการติดตั้งและการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่นที่ 11

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง “หลักการออกแบบมาตรฐานการติดตั้งและการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่นที่ 11” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 (2 วัน) ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 4 โรงแรม ไอ เรสซิเด้นท์ ถ.นราธิวาสฯ กรุงเทพฯ 

หลักการออกแบบมาตรฐานการติดตั้งและการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่นที่ 11

ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม [Download]

ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล 
โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์: cucepttraining@gmail.com