บรรยากาศในงาน "ผู้ว่าฯ แข็งแกร่ง อินทาเนีย ร่วมแรง เปลี่ยนแปลง กทม." พร้อมดาวน์โหลดแล้ว

รูปภาพพร้อมดาวน์โหลดแล้วตามไปเก็บภาพบรรยากาศงาน “ผู้ว่าฯ แข็งแกร่ง อินทาเนีย ร่วมแรง เปลี่ยนแปลง กทม.” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาแบบเต็ม ๆ ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1PFrdUhv83qh-caBAXrq_QpbOMUyii1jA?usp=sharing

***หมายเหตุ : โปรดติดตั้งแอพพลิเคชั่น Google Drive ในการเข้าถึงก่อนดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อความคมชัด***

สามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที่:

website: http://www.intania.com

Facebook: https://facebook.com/ChulaEngineeringAlumni/

FB Group: https://www.facebook.com/groups/ChulaEngineeringAlumni

Line: @IntaniaAlumni