สวจ. จัดงาน ILN Onsite@AOT

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สวจ. ได้จัดงาน ILN Onsite@AOT EP.1 ตามคำแนะนำของท่านประธานคณะกรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) คุณสราวุธ ทรงศิวิไล วศ. 2524

งานในวันนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบ่าย พี่ๆ น้องๆ Intania รวม 60 คน ได้ฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 จากผู้บริหาร AOT

จากนั้นต่อกันที่การไปดูงาน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite-1 หรือ SAT-1) แล้วเยี่ยมชมบริเวณสายพานลำเลียงกระเป๋า พร้อมทดลองโดยสารรถไฟฟ้าไร้คนขับ APM (Automated People Mover) ไปจนถึงเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม ประติมากรรมอันสวยงามในอาคาร SAT-1 ซึ่งทำให้มั่นใจว่า AOT มีความพร้อมมากในการรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

มาถึงช่วงค่ำ พี่ๆ น้องๆ Intania ทั้ง 60 คน ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องล้านนา พุกาม ศรีวิชัย โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ

และร่วมฟัง เสวนาบนเวทีในหัวข้อ
‘Friendly Talk with SS’ โดยผู้ร่วมงานได้พบกับคุณสราวุธ ทรงศิวิไล วศ. 2524 ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง, ประธานคณะกรรมการ AOT, ประธานคณะกรรมการ รฟม., กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บนเวทีผู้ร่วมงานได้รับฟังประวัติของ SS และการบริหารเวลาของ SS แบบที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน (The Side Nobody Knows)

พี่ๆ น้องๆ Intania อยู่กันตั้งแต่ บ่ายจนค่ำรับรองว่าต้องเกิด Network ตามชื่อ Intania Leadership Network (ILN) อย่างแน่นอนเลยค่ะ

ใครที่พลาดไปสามารถดาวน์โหลดเพื่อชมภาพบรรยากาศสนุกๆ ในงานได้จากลิ้งค์นี้เลยนะคะ :
https://drive.google.com/drive/folders/1f6OnrPZw1R0RoCEEkzewf2spgppg8FJQ?usp=sharing

หมายเหตุ : โปรดติดตั้งแอพพลิเคชั่น Google Drive ในการเข้าถึงก่อนดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อความคมชัด

Facebook: https://facebook.com/ChulaEngineeringAlumni/

FB Group: https://www.facebook.com/groups/ChulaEngineeringAlumni