คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability) หรือ หลักสูตร IES

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.eng.chula.ac.th/th/33928

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์: 0-2218-7813

อีเมล: iesprogram@eng.chula.ac.th