สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน INTANIA DINNER TALK 2021

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน INTANIA DINNER TALK 2021

โดยได้ เชิญผู้บริหารองค์กรชั้นนำของเมืองไทยร่วมเสวนาในหัวข้อ “มุมมองใหม่ ฝ่าเศรษฐกิจไทย ปี 2022” นำเสนอวิสัยทัศน์ ส่องอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทย ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยทีมงานได้ สรุปข้อความสำคัญ ของการเสวนามาให้สำหรับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม

#intaniadinnertalk2021 #CUEA #intania
ติดตามกิจกรรมต่อไปของทางสมาคมฯได้ทาง Facebook และ Line: @INTANIA

 

 

 

Clip Video

INTANIA DINNER TALK 2022