Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 2

กลับมาอีกครั้งโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยวิศวกรรมศษสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning รอบที่ 2

  • เปิดรับสมัคร 21 เมษายน 2565 ถึง 18 พฤษภาคม 2565 
  • เริ่มเรียนตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2565

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชา) 

สิทธิพิเศษ: สำหรับสินิตหรือผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเรียนในหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0-2218-7813

อีเมล: Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th

เว็บไซต์: https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/lifelong-learning-program