อธิการบดีจุฬาฯ ได้รับรางวัล OEA 2016

       

         

 

    ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ วศ.26 อธิการบดีจุฬาฯ ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Engineering Award (OEA 2016) จาก IEEE PES ซึ่งเป็นสมาคมวิชาการ/วิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก ในฐานะผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านงานวิศวกรรม โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบรางวัลในงานแสดงปาฐกถาพิเศษ IEEE Dinner Talk 2016 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว