"กาชาด-จุฬาฯ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สังคมไทย"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาความรู้เรื่อง “กาชาด-จุฬาฯ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สังคมไทย”

โดย LIVE ผ่าน Facebook Page: Chulalongkorn University ในวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

และในช่วงเสวนา ได้รับเกียรติจาก

  • พล.ท.นพ. อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
  • นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ
  • นายภูศิลป์ วารินรักษ์ (เต๋า ภูศิลป์) อดีตกุลบุตรกาชาด และมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ CBO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย